จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการให้องค์ความรู้ในด้านระบบนิเวศ ... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564)

ประกาศต่างๆ

10 กันยายน 2564

17

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการให้องค์ความรู้ในด้านระบบนิเวศ ... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการให้องค์ความรู้ในด้านระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหารความหลากหลายทางชีวภาพและการเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการ และการดำเนินเศรษฐกิจผ่านไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจเพื่อระบบนิเวศ (ออนไลน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564)