จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรม BEDO พบสื่อและเผยแพร่ผลงาน สพภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

ประกาศต่างๆ

11 พฤษภาคม 2564

63

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรม BEDO พบสื่อและเผยแพร่ผลงาน สพภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรม BEDO พบสื่อและเผยแพร่ผลงาน สพภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)