จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการต่อการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสพภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

ประกาศต่างๆ

6 พฤษภาคม 2564

59

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการต่อการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสพภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการต่อการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสพภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)