จัดซื้่อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการพัฒนาแบบจำลองที่เหมาะสมกับภูมิภาค รายละเอียดตามจังหวัด เพื่อยกระดับชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว เป็นพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564)

ประกาศต่างๆ

31 มีนาคม 2564

88

จัดซื้่อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการพัฒนาแบบจำลองที่เหมาะสมกับภูมิภาค รายละเอียดตามจังหวัด เพื่อยกระดับชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว เป็นพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564)

จัดซื้่อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการพัฒนาแบบจำลองที่เหมาะสมกับภูมิภาค รายละเอียดตามจังหวัด เพื่อยกระดับชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว เป็นพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564)