ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้านำเสนอวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ และรับการสัมภาษณ์เพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)

ประกาศต่างๆ

1 มีนาคม 2564

816

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้านำเสนอวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ และรับการสัมภาษณ์เพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้านำเสนอวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ และรับการสัมภาษณ์เพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)