ประกาศ : การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564)

ประกาศต่างๆ

20 มกราคม 2564

2376

ประกาศ : การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564)

       


        สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. (BEDO)  เป็นหน่วยงานของรัฐในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สพภ.

        ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร และ Download ใบสมัครได้จาก www.bedo.or.th เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น.-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัคร หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ โทรศัพท์ 02 141 7816 หรือ 02 141 7847