จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารไคตัค ชั้น 8 เพื่อเป็นสถานที่เก็บเอกสารของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

ประกาศต่างๆ

30 กันยายน 2563

64

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารไคตัค ชั้น 8 เพื่อเป็นสถานที่เก็บเอกสารของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารไคตัค ชั้น 8 เพื่อเป็นสถานที่เก็บเอกสารของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)