จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

ประกาศต่างๆ

30 กันยายน 2563

59

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)