จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอุปกรณ์สำหรับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม...(ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563)

ประกาศต่างๆ

23 กันยายน 2563

69

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอุปกรณ์สำหรับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม...(ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอุปกรณ์สำหรับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมจัดทำระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563)