จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสิ่งพิมพ์เผยแพร่รูปแบบใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563)

ประกาศต่างๆ

23 กันยายน 2563

51

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสิ่งพิมพ์เผยแพร่รูปแบบใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสิ่งพิมพ์เผยแพร่รูปแบบใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563)