จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ควบคุม สัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย และอุปกรณ์สนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ จำนวน 10 รายการ ...

ประกาศต่างๆ

8 กันยายน 2563

76

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ควบคุม สัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย และอุปกรณ์สนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ จำนวน 10 รายการ ...

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ควบคุม สัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย และอุปกรณ์สนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563)