จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกัญชาสายพันธุ์ไทย โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563)

ประกาศต่างๆ

19 สิงหาคม 2563

79

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกัญชาสายพันธุ์ไทย โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกัญชาสายพันธุ์ไทย โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563) บาคาร่าออนไลน์