จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสิ่งพิมพ์ในรูปแบบหนังสือเล่มเล็ก ถอดบทเรียนการจัดทำธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563)

ประกาศต่างๆ

7 สิงหาคม 2563

56

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสิ่งพิมพ์ในรูปแบบหนังสือเล่มเล็ก ถอดบทเรียนการจัดทำธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสิ่งพิมพ์ในรูปแบบหนังสือเล่มเล็ก ถอดบทเรียนการจัดทำธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563)