จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดงานรณรงค์สร้างการรับรู้เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563)

ประกาศต่างๆ

7 สิงหาคม 2563

44

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดงานรณรงค์สร้างการรับรู้เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดงานรณรงค์สร้างการรับรู้เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563)