จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) ภายใต้กิจกรรม CEO Meet Local จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

ประกาศต่างๆ

31 กรกฎาคม 2563

53

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) ภายใต้กิจกรรม CEO Meet Local จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) ภายใต้กิจกรรม CEO Meet Local จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)