จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและจัดทำสื่อสารการเรียนรู้ โดยเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

ประกาศต่างๆ

23 กรกฎาคม 2563

48

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและจัดทำสื่อสารการเรียนรู้ โดยเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและจัดทำสื่อสารการเรียนรู้ โดยเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)