จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทรัพยากรชีวภาพช่องทาง online โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563)

ประกาศต่างๆ

26 มิถุนายน 2563

36

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทรัพยากรชีวภาพช่องทาง online โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทรัพยากรชีวภาพช่องทาง online โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563)