จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุ Line official โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563)

ประกาศต่างๆ

23 มิถุนายน 2563

41

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุ Line official โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุ Line official โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563)