จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ Viral VDO สร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ กับทิศทางเศรษฐกิจชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563)

ประกาศต่างๆ

23 มิถุนายน 2563

39

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ Viral VDO สร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ กับทิศทางเศรษฐกิจชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ Viral VDO สร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ กับทิศทางเศรษฐกิจชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563)