จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง Web Page และนำเข้าข้อมูลแผนที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ แผนที่เศรษฐกิจชุมชน โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563)

ประกาศต่างๆ

16 มิถุนายน 2563

64

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง Web Page และนำเข้าข้อมูลแผนที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ แผนที่เศรษฐกิจชุมชน โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง Web Page และนำเข้าข้อมูลแผนที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ แผนที่เศรษฐกิจชุมชน โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563)