จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาขับเคลื่อนการดำเนินงาน PES เพื่อยกระดับเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ... (ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563)

ประกาศต่างๆ

12 มิถุนายน 2563

64

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาขับเคลื่อนการดำเนินงาน PES เพื่อยกระดับเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ... (ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาขับเคลื่อนการดำเนินงาน PES เพื่อยกระดับเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ และหรือ การเงินในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ดำเนินการครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563)