จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามหลักการ BEDO Concept กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร (กัญชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

ประกาศต่างๆ

21 พฤษภาคม 2563

24

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามหลักการ BEDO Concept กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร (กัญชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามหลักการ BEDO Concept กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร (กัญชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)