จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนตามหลักการ BEDO Concept กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (กาแฟ น้ำผึ้ง) โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

ประกาศต่างๆ

20 พฤษภาคม 2563

23

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนตามหลักการ BEDO Concept กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (กาแฟ น้ำผึ้ง) โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนตามหลักการ BEDO Concept กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (กาแฟ น้ำผึ้ง) โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)