จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินมูลค่าบริการระบบนิเวศ พื้นที่ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

ประกาศต่างๆ

19 พฤษภาคม 2563

14

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินมูลค่าบริการระบบนิเวศ พื้นที่ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินมูลค่าบริการระบบนิเวศ พื้นที่ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)