จัดซื้อจัดจ้าง : ผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการดำเนินการเช่าคูหาจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้ฉายรังสีจากประเทศไทยในงานแสดงสินค้า PMA Fresh Summit 2020 (ประกาศ ณ วันที่14 กุมภาพันธ์ 2563)

ประกาศต่างๆ

14 กุมภาพันธ์ 2563

237

จัดซื้อจัดจ้าง : ผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการดำเนินการเช่าคูหาจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้ฉายรังสีจากประเทศไทยในงานแสดงสินค้า PMA Fresh Summit 2020 (ประกาศ ณ วันที่14 กุมภาพันธ์ 2563)

ผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการดำเนินการเช่าคูหาจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้ฉายรังสีจากประเทศไทยในงานแสดงสินค้า PMA Fresh Summit 2020 (ประกาศ ณ วันที่14 กุมภาพันธ์ 2563)