จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติและระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563)

ประกาศต่างๆ

21 มกราคม 2563

256

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติและระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติและระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563)