จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการออกแบบการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ต่อการบูรณการการมิติความเท่าเทียม (Training on Gender Equality) และส่งเสริมสิทธิสตรี ในพื้นที่โครงการ SLBT

ประกาศต่างๆ

14 มกราคม 2563

83

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการออกแบบการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ต่อการบูรณการการมิติความเท่าเทียม (Training on Gender Equality) และส่งเสริมสิทธิสตรี ในพื้นที่โครงการ SLBT

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการออกแบบการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ต่อการบูรณการการมิติความเท่าเทียม (Training on Gender Equality) และส่งเสริมสิทธิสตรี ในพื้นที่โครงการ SLBT