จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการให้คำปรึกษาวิชาการเพื่อประเมินผลและบูรณาการมิติความเท่าเทียม (Gender Mainstreaming) จากการดำเนินงานภายใต้โครงการ SLBT

ประกาศต่างๆ

14 มกราคม 2563

67

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการให้คำปรึกษาวิชาการเพื่อประเมินผลและบูรณาการมิติความเท่าเทียม (Gender Mainstreaming) จากการดำเนินงานภายใต้โครงการ SLBT

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการให้คำปรึกษาวิชาการเพื่อประเมินผลและบูรณาการมิติความเท่าเทียม (Gender Mainstreaming) จากการดำเนินงานภายใต้โครงการ SLBT