จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสรุปบทเรียนของโครงการ SLBT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563)

ประกาศต่างๆ

13 มกราคม 2563

74

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสรุปบทเรียนของโครงการ SLBT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสรุปบทเรียนของโครงการ SLBT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563)