จัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาจ้างทำแคตตาล็อกสินค้าทรัพยากรชีวภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

ประกาศต่างๆ

19 ธันวาคม 2562

162

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาจ้างทำแคตตาล็อกสินค้าทรัพยากรชีวภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาจ้างทำแคตตาล็อกสินค้าทรัพยากรชีวภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562)