จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (นกชายฝั่ง) ในพื้นที่ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้โครงการ SLBT โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562)

ประกาศต่างๆ

17 ตุลาคม 2562

111

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (นกชายฝั่ง) ในพื้นที่ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้โครงการ SLBT โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (นกชายฝั่ง) ในพื้นที่ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้โครงการ SLBT โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562)