จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหามะม่วงพร้อมขนส่งไปร่วมงานแสดงสินค้า PMA Summit 2019 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562)

ประกาศต่างๆ

10 ตุลาคม 2562

116

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหามะม่วงพร้อมขนส่งไปร่วมงานแสดงสินค้า PMA Summit 2019 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหามะม่วงพร้อมขนส่งไปร่วมงานแสดงสินค้า PMA Summit 2019 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562)