จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562)

ประกาศต่างๆ

4 ตุลาคม 2562

136

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562)