จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าให้บริการ Leased Line Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562)

ประกาศต่างๆ

1 ตุลาคม 2562

163

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าให้บริการ Leased Line Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าให้บริการ Leased Line Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562)