จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าเช่าสถานที่เก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะเจา (ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

ประกาศต่างๆ

30 กันยายน 2562

113

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าเช่าสถานที่เก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะเจา (ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าเช่าสถานที่เก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะเจา (ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)