จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้นที่ 1 (ร้านค้าห้องเลขที่ BM1079) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562)

ประกาศต่างๆ

30 กันยายน 2562

67

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้นที่ 1 (ร้านค้าห้องเลขที่ BM1079) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้นที่ 1 (ร้านค้าห้องเลขที่ BM1079) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562)