ประกาศ : ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการการต่างประเทศ (ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562)

ประกาศต่างๆ

11 กันยายน 2562

443

ประกาศ : ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการการต่างประเทศ (ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562)

ประกาศ : ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการการต่างประเทศ (ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562)