จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานแถลงข่าวผลการดำเนินการวิจัย เรื่อง วิจัยปลดล๊อคส่งออกมะม่วงไปอเมริกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562)

ประกาศต่างๆ

10 กันยายน 2562

72

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานแถลงข่าวผลการดำเนินการวิจัย เรื่อง วิจัยปลดล๊อคส่งออกมะม่วงไปอเมริกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานแถลงข่าวผลการดำเนินการวิจัย เรื่อง วิจัยปลดล๊อคส่งออกมะม่วงไปอเมริกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562)