จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเปิดตัว Line Bot นวัตกรรมใหม่เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562)

ประกาศต่างๆ

30 สิงหาคม 2562

137

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเปิดตัว Line Bot นวัตกรรมใหม่เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเปิดตัว Line Bot นวัตกรรมใหม่เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562)