จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (ระดับประถมศึกษา) ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าและพื้นที่ดอนหอยหลอด โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562)

ประกาศต่างๆ

27 สิงหาคม 2562

84

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (ระดับประถมศึกษา) ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าและพื้นที่ดอนหอยหลอด โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (ระดับประถมศึกษา) ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าและพื้นที่ดอนหอยหลอด โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562)