จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เพิ่มเติม) ระหว่างช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562)

ประกาศต่างๆ

20 สิงหาคม 2562

88

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เพิ่มเติม) ระหว่างช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เพิ่มเติม) ระหว่างช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562)