จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือเพื่อการประเมิน Business Biodiversity Check ของผู้ประกอบการธุรกิจฯ ขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

ประกาศต่างๆ

31 กรกฎาคม 2562

203

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือเพื่อการประเมิน Business Biodiversity Check ของผู้ประกอบการธุรกิจฯ ขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือเพื่อการประเมิน Business Biodiversity Check ของผู้ประกอบการธุรกิจฯ ขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่  25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)