จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนา API (Application Programming Interface) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

ประกาศต่างๆ

24 กรกฎาคม 2562

216

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนา API (Application Programming Interface) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนา API (Application Programming Interface) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)