จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่พิธีมอบรางวัลและตัดสินโครงการประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

ประกาศต่างๆ

19 กรกฎาคม 2562

184

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่พิธีมอบรางวัลและตัดสินโครงการประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่พิธีมอบรางวัลและตัดสินโครงการประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)