จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ www.thaibiodiversity.org โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

ประกาศต่างๆ

18 กรกฎาคม 2562

187

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ www.thaibiodiversity.org โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ www.thaibiodiversity.org โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)