จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการลงทะเบียนและปรับปรุงสิทธิ์ Line Offcial ภายใต้โครงการของ สพภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

ประกาศต่างๆ

18 กรกฎาคม 2562

74

จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการลงทะเบียนและปรับปรุงสิทธิ์ Line Offcial ภายใต้โครงการของ สพภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการลงทะเบียนและปรับปรุงสิทธิ์ Line Offcial ภายใต้โครงการของ สพภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)