ประกาศต่างๆ

7 มกราคม 2562

28

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ในการลงทุนสารสกัดธรรมชาติจากสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ในการลงทุนสารสกัดธรรมชาติจากสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562)