จัดซื้อจัดจ้าง : ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างสร้างการรับรู้ BEDOs Branding ภายใต้แนวคิด BEDO Concept ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

ประกาศต่างๆ

30 พฤศจิกายน 2561

357

จัดซื้อจัดจ้าง : ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างสร้างการรับรู้ BEDOs Branding ภายใต้แนวคิด BEDO Concept ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

จัดซื้อจัดจ้าง : ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างสร้างการรับรู้ BEDOs Branding ภายใต้แนวคิด BEDO Concept ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)