แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

เกี่ยวกับเรา

24 ตุลาคม 2560

1212

แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ