แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

เกี่ยวกับเรา

24 ตุลาคม 2560

1712

แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

เรื่อง แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ.2563