ทิศทางนโยบายขององค์การโดยผู้บริหาร

เกี่ยวกับเรา

2 สิงหาคม 2563

2654

ทิศทางนโยบายขององค์การโดยผู้บริหาร


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา)
มอบนโยบายการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562